Εργάζεσαι ως freelancer; Αν η απάντηση είναι ναι τότε ανήκεις σε μία κατηγορία εργαζομένων όπου φαινομενικά ασκούν ένα νέο είδος εργασίας ή για να είμαι πιο ακριβής συνεργασίας η οποία είναι ταυτόσημη με αυτή του ελεύθερου επαγγελματία ή του παρόχου σύμβασης έργου μια και έχει πάρα πολλά αν όχι ίσως … Read more

Last edit:


 Freelancing Το freelancing είναι ίσως ότι πιο μοντέρνο και πρωτοποριακό κυκλοφορεί στις μέρες μας από άποψη εργασίας. Στην ουσία είναι εργασία εξ’ αποστάσεως, ο freelancer δηλαδή εργάζεται από το σπίτι του ως ελεύθερος επαγγελματίας. Είναι δεκάδες οι τομείς πάνω στους οποίους μπορεί να εργαστεί ένας freelancer. Στον τομέα των IT … Read more

Last edit: