Ποιο είναι το σημείο κλειδί της οικονομικής επιτυχίας ενός σαιτ?

Οικονομική επιτυχία μιας ιστοσελίδας Ένα σημαντικό σημείο, ίσως το σημείο κλειδί για να πετύχει ένας διαδικτυακός τόπος και να αποφέρει τα αναμενόμενα κέρδη είναι η προσέλκυση στοχευμένου κοινού και φυσικά […]

Πως φτιάχνουμε ένα niche website κερδοφόρο

Niche market σημαίνει συγκέντρωση όλων των προσπαθειών marketing σε ένα μικρό αλλά συγκεκριμένο και καλά καθορισμένο τμήμα του πληθυσμού. Niches δεν υπάρχουν, αλλά δημιουργούνται από τον προσδιορισμό των αναγκών, των […]