Πως φτιάχνουμε ένα niche website κερδοφόρο

Niche market σημαίνει συγκέντρωση όλων των προσπαθειών marketing σε ένα μικρό αλλά συγκεκριμένο και καλά καθορισμένο τμήμα του πληθυσμού. Niches δεν υπάρχουν, αλλά δημιουργούνται από τον προσδιορισμό των αναγκών, των επιθυμιών, και των απαιτήσεων που αντιμετωπίζονται ανεπαρκώς ή καθόλου από άλλες επιχειρήσεις, στον κλάδο, με την δημιουργία και παροχή αγαθών ή υπηρεσιών οι οποίες θα […]

Τι είναι το affiliate marketing?

Και πως μπορούμε να κερδίζουμε χρήματα δουλεύοντας είτε part time είτε full time? Τι σημαίνει affiliate marketing? Το affiliate marketing είναι η συμφωνία που κάνουν δυο ιστοσελίδες. Η μια ιστοσελίδα φέρνει traffic και επισκέπτες στην άλλη, η οποία πληρώνει με έναν προσυμφωνημένο τρόπο αυτή την κίνηση. Οι τρόποι πληρωμής ποικίλουν και περιλαμβάνουν του εξής Pay […]